Burak Bulut YILDIRIM

About IMG 20191119 014611 019About IMG 20190503 WA0025  About IMG 0861 About af9cb07b 643d 4304 9b0f fe9012e6e708

I m full time photographer and photography mentor over 15 years . I created some photo exhibitions and projects during that 15 years and which is awarded. I was chosen Sony Europe Imaging Ambassador at 2019 and 2020.

Solo and Group Exhibitions
“Black Light and In Haste” @Germany/Heilbronn-Volksbank Gallery/2019
“Bodies in Movement” Group Exhibition @Italy/Rome-Loosen Art Gallery/2019
“We Can Do it” Comtemporary Istanbul Art Fair @Turkey/Istanbul-Galeri 77/2016
“LandsNude” Curator and Head of Photographer-Group Exhibition @Greece/Thessaloniki-Artcore Gallery/2015
“In Haste” @Turkey/Istanbul-Pinelo Gallery/2014
“Peddlers” @Turkey/Istanbul-Tezgahçılar/2014
“II. International Fashion Film Festival” Group Exhibition @Turkey/Istanbul/2009
UNNUDE / (Soon)

As Dostoevsky said in Crime and Punishment, “Everything depends on the environment in which man lives: it is the environment that determines everything, and man is nothing.” We also experience this feeling of nothingness in our contaminated visual world. However, with the magic of light, a figure or landscape can transform and find its meaning in seconds. In my work on light for over 15 years, I photograph people changing at every angle with natural light, artificial light systems and UV lights by reshaping them with light. Using visible and invisible lights, with machines that capture and record light, I try to record a new spirit that is the most important to me alongside the elements of colour, texture and volume. So, using the properties of light in my photographs, I try to carry my soul into portraits that have also a soul. The personality and the physicality of the person I’m working with while photographing, collide with what I want to include and end up having creative consequences in a dynamic that can change at any moment. In summary, I can say that my works are emotional photographs that have been placed on a certain aesthetic level with the seductiveness of poetics.

-Turkish-
Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’da dediği gibi “Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, koşullara bağlıdır: Her şeyi belirleyen ortamdır, insansa bir hiçtir.” Bu hiçlik duygusunu kirlenmiş görsel dünyamızda da yaşıyoruz. Oysaki ışığın büyüsü ile bir figür veya manzara saniyeler içinde dönüşüp anlamını bulabilir. Işık üzerine 15 seneyi aşkın yaptığım çalışmalarda doğal ışık, yapay ışık sistemleri ve UV ışıklarıyla her açıda değişken insanı ışıkla yeniden şekillendirerek fotoğraflıyorum. Işığı yakalayıp kaydeden makinelerle, görünen ve görünmeyen ışıkları kullanarak, renk, doku, hacim unsurlarının yanında, benim için en önemlisi olan yeni bir ruh kaydetmek en önemlisi oluyor. Böylece fotoğraflarımda ışığın özelliklerini kullanarak ruhumu, ruhu olan portrelere işliyorum. Fotoğraflarken üzerinde çalıştığım kişinin benliğin ve fizikselliğinin katmak istediklerimle çarpışması ise her an değişebilir bir dinamikte yaratıcı sonuçlar doğuruyor. Özetle çalışmalarıma şiirselliğin baştan çıkarıcığıyla belli bir estetik düzeye yerleşmiş duygusal fotoğraflar diyebilirim.

Burak Bulut Fine Art Print

(Turkish below – Türkçesi aşağıda)

All my work is printed with only the best archival artistic papers. My work has been published in two types of prints:

OPEN EDITIONS: Not limited.

LIMITED EDITIONS: This type of edition is a limited edition of a particular image produced in a given size. Prints of a photo can be produced over time, in different printers, with different inks or with different papers, so they may differ slightly among themselves. In some cases, I can limit the different print sizes of the work to different quantities. For example, smaller prints of the work can be produced in more versions and larger prints in less edition. In some cases, I can limit the number of prints of a certain size, but I can offer smaller prints on the basis of open edition. Such limitations vary from series to series and will be specified in the certificate of authenticity to be delivered to you.

The limitation in the number of prints for limited prints is valid only for fine art prints signed for exhibition purposes. It does not limit my right to reproduce the image on my website, in a book (commercially published, self-published or handmade), on a card, or to use the image for use in posters, calendars or advertisements or any other use. Of course, the popularization of any of my images with commercial use will increase the value of limited edition fine art prints. I keep the copyright and all related rights. People who buy prints do not purchase a license to recreate my business or any intellectual property. The recipient has no right to duplicate, copy or physically alter the image. What a print buyer receives is physical pressure that the buyer can view, borrow, sell or give as they see fit. Finally, photo prints should be stored properly. This means that they should only be presented / framed under glass or plexiglass using acid-free archive materials. It should not be kept in direct sunlight for a long time or be exposed to extreme heat, cold or moisture.

Prices are based on two variables: the size of the print and the number of versions of the print. Open edition photos will be cheaper than limited editions, and the price of limited editions will vary depending on the size of the version and the number available. I try to accommodate photos at various prices. Prices range from $ 100 for a small print of an open edition version image to thousand dollar for a limited edition.
Contact me for limited edition  and special pricing information: [email protected]

-Turkish-

Tüm çalışmalarım sadece uzun ömürlü(40-200 yıl) sanatsal kağıtlara basılıyor. Çalışmalarım iki türde basılabiliyor:

AÇIK BASKI: Sınırlı değil.

SINIRLI EDİSYON: Bu baskı türü,  belirli bir boyutta üretilen belirli bir görüntünün sınırlı sayıda baskısıdır. Bir fotoğrafın baskıları zamanla, farklı yazıcılarda, farklı mürekkeplerle veya farklı kağıtlarla üretilebilir, bu yüzden kendi aralarında biraz farklılık gösterebilirler. Bazı durumlarda, eserin farklı baskı boyutlarını farklı adetlerle sınırlayabilirim. Örneğin, eserin daha küçük baskıları daha fazla edisyonda,  büyük baskıları daha az edisyonda üretilebilir.  Bazı durumlarda, belirli bir boyuttaki baskı sayısını sınırlayabilirim, ancak açık baskı temelinde daha küçük baskılar sunabilirim. Bu tür sınırlamalar seriden seriye değişir ve size imzam ile teslim edeceğim özgünlük sertifikasında belirtilecektir.

Sınırlı baskılar için baskı sayısındaki sınırlama, yalnızca sergi amaçlı imzalanmış güzel sanatlar baskıları için geçerlidir. Görüntüyü web sitemde, bir kitapta (ticari olarak yayınlanmış, kendi kendine yayınlanmış veya el yapımı), bir kartta çoğaltma veya görüntüyü posterlerde, takvimlerde veya reklamlarda veya başka herhangi bir kullanımda kullanmak için lisanslama hakkımı sınırlamaz. Tabii bir durum olarak, görüntülerimin herhangi birinin ticari kullanımla popülerleşmesi sınırlı sayıda üretilen güzel sanatlar baskılarının değerini artıracaktır. Telif hakkını ve ilgili tüm hakları saklıyorum. Baskı satın alan kişiler işimi veya herhangi bir fikri mülkiyeti yeniden oluşturmak için lisans satın almazlar. Alıcının görüntüyü çoğaltma, kopyalama veya fiziksel olarak değiştirme hakkı yoktur.  Bir baskı alıcısının aldığı şey, alıcının uygun gördüğü şekilde görüntüleyebileceği, ödünç alabileceği, satabileceği veya verebileceği fiziksel baskıdır. Son olarak baskılara düzgün bir şekilde bakılmalıdır. Bu, asit içermeyen arşiv malzemeleri kullanılarak sadece cam veya pleksiglas altında sunulmaları / çerçevelenmeleri gerektiği anlamına gelir. Direkt güneş ışığında uzun süre tutulmamalı veya aşırı sıcak, soğuk veya neme maruz bırakılmamalıdır.

Fiyatlar iki değişkene dayanmaktadır: Baskının boyutu ve baskının sürüm sayısı. Açık baskı fotoğrafları sınırlı sürümlerden daha ucuz olacak ve sınırlı sürümlerin fiyatı sürümün boyutuna ve mevcut sayıya bağlı olarak değişecektir. Çeşitli fiyatlarda fotoğraf eserleri barındırmaya çalışıyorum. Açık sürüm görüntüsünün küçük bir baskısı için 100 $ ‘dan, sınırlı sayıda daha büyük baskılar için bin dolara kadar fiyatlar değişkenlik gösteriyor.
Sınırlı edisyon ile özel fiyat bilgisi için benimle iletişime geçin: [email protected]